Offentligt regnskabs- og budgetmøde i Vesterborg menighedsråd mandag den 4. juni 2018 i Vesterborg præstegård
Til stede: Rådets medlemmer, graver Jørn-Henrik Nielsen og regnskabsfører Tom Blak Nielsen.

Regnskab og budget i hovedtal:

Regnskab 2017:
Ligningsbeløb                                         767.000,00 kr
Udgifter                                                   808.796,00 kr
Årets underskud                                       41.796,00 kr

Kassebeholdning pr. 31.12.2017:         480.364,50 kr

Budget 2019:
Ligningsbeløb                                         767.000,00 kr
Budgetterede udgifter                             857.000,00 kr
Budgetteret underskud                            90.000,00 kr

Ligningsbeløbet er uforandret i forhold til de foregående år, men menighedsrådet søger om yderligere 100.000 kr til dækning af underskuddet.

Referat: Kasper Høyer

Tidligere regnskabs- og budgetmøder, klik her: 
2017

Kontakt os