Offentligt regnskabs- og budgetmøde i Vesterborg menighedsråd mandag den 22. maj 2017 kl. 19
Til stede: Rådets medlemmer, graver Jørn-Henrik Nielsen, gravermedhjælper Brith Brandt og regnskabsfører Tom Blak Nielsen.

Regnskab og budget i hovedtal:
Regnskab 2016:
Ligningsbeløb                                         767.000,00 kr
Udgifter                                                   767.670,00 kr
Årets underskud                                             670,00 kr

Kassebeholdning pr. 31.12.2016:         514.803,24 kr

Budget 2018:
Ligningsbeløb                                         767.000,00 kr
Budgetterede udgifter                           819.000,00 kr
Budgetteret underskud                            52.000,00 kr

Ligningsbeløbet er uforandret i forhold til de foregående år.

Kontakt os