Menighedsrådets møder er offentlige. 

Dagsorden for ordinært møde i Vesterborg Menighedsråd i præstegården mandag den 1. april kl. 19

1. Meddelelser fra formanden
Vedligeholdelsesoversigt over præstegården

2. Fra kasserer
Årsregnskab 2018

3. Kontaktperson
Orientering om organistsituationen

4. Graver og kirkeværge
Kirkegårdsvedtægt
Forespørgsel om flytning af urne

5. Fra sognepræsten

6 Fra aktivitetsudvalget.

7.  Nye datoer

8. Eventuelt
Voksenkatekumenat

Kontakt os