Menighedsråds- og regnskabs- og budgetmøde mandag den 4. juni kl. 19 i præstegården.

Menighedsrådets møder er offentlige, dagsordenen offentliggøres en uge før mødet.

 

 

Kontakt os