Næste møde i Vesterborg menighedsråd er onsdag den 13. marts 2024

Menighedsrådsmøderne er offentlige. Dagsorden offentliggøres en uge før mødet.

Kontakt os