Næste møde i Vesterborg menighedsråd: mandag den 4. februar 2019 kl. 19 i præstegården

Menighedsrådets møder er offentlige. Dagsorden bekendtgøres en uge før mødet.

Kontakt os