Næste møde i Vesterborg menighedsråd: torsdag den 8. november kl. 19 i præstegården

Menighedsrådets møder er offentlige. Dagsorden bekendtgøres en uge før mødet.

Kontakt os