Næste møde i Vetserborg menighedsråd: Onsdag den 9. november kl. 19 i Vesterborg præstegård.

Menighedsrådets møder er offentlige. Dagsorden for mødet offentliggøres i ugen op til mødet.

Kontakt os