Spaghetti-gudstjenester

Med jævne mellemrum holder vi spaghettigudstjenester på hverdage kl. 17, hvor alle børn og familier er inviterede.
Spaghettigudstjeneste er to fluer med ét smæk: En børnevenlig gudstjeneste i kirken, hyggelig fælles aftensmad i præstegården bagefter, og så hjem at putte de trætte og mætte børn.

Åben gudstjeneste

En gang imellem kan man nok få lyst til at protestere/kommentere, når man sidder og hører en prædiken. Her har du chancen, og du er velkommen!
Gudstjeneste er i bund og grund menighedens fælles sag, og selv om det er præstens arbejde at holde prædiken er det uden tvivl godt for alle parter en gang imellem at tale sammen om teksten i stedet for, og se hvad der kommer ud af det.
Åben gudstjeneste er på en hverdagsaften og starter i præstegården, hvor vi ser på teksterne, og derefter går vi i kirken, hvor vi holder en kort aftengudstjeneste med nadver. Teksterne til den åbne gudstjeneste vil kunne downloades fra gudstjenesteoversigten her på hjemmesiden.

Kontakt os