Referat af møde i Vesterborg Menighedsråd onsdag den 28. april 2021

1. Meddelelser fra formanden
Provstesyn Provstesyn lørdag den 15. maj kl. 9.00

2. Fra kasserer
Kvartalsrapport 4.kvt. 2020 Bemærkninger fra Provstiet for 4. kvt. blev gennemgået. Kassebeholdningen er for stor, men udgiften til nyt gulv i præstegården vil blive taget af kassebeholdningen.
Årsregnskab 2020 Årsregnskabet 2020 blev gennemgået og godkendt.
Bilag til regnskabsinstruks blev gennemgået og underskrevet.
Kvartalsrapport 1.kvt. 2021 Kvartalsrapport for 1. kvt. 2021 blev gennemgået og underskrevet.

3. Kontaktperson Kontaktpersonen skal have adgang til menighedsrådets fortrolige mail.

4. Graver og kirkeværge Intet at meddele.

5. Fra sognepræsten
Forslag til julekoncert
Trine Gadebjerg er blevet foreslået som sanger ved julekoncerten, men julekoncerten 2021 er allerede booket med Fyri, som skulle have været der sidste jul. Vi ville meget gerne have hende næste år, hvis prisen er rigtig.
Nye covid-19 regler for kirkegang Gudstjenesterne er nu tilbage til næsten normal: Der er stadigvæk afstand, mundbind og adgangsbegrænsning (max. 24), men gudstjenesterne har nu igen fuld længde, og der må synges.
Hans Berntsen skal efter planen komme den 13. juni, i stedet for den aflyste gudstjeneste sidste år, men der er jo stadigvæk coronabegrænsninger. Det bliver overladt til Kasper at træffe aftale om arrangementet ud fra de til den tid gældende regler.

6 Fra aktivitetsudvalget. Intet at meddele.

7.  Nye datoer          Medarbejdermøde søndag den 9. maj efter gudstjenesten kl. 14
                                  Provstesyn lørdag d. 15. maj kl. 9.00
                                  Menighedsrådsmøde onsdag den 2. juni kl. 19 i præstegården

8. Eventuelt - - -

Referat: Kasper Høyer

Links til tidligere referater:

25.11.2020
14.09.2020
11.06.2020
30.04.2020
19.03.2020
26.11.2019
22.10.2019

28.05.2019
01.04.2019
04.02.2019

08.11.2018

27.09.2018
04.06.2018

15.03.2018
15.01.2018
07.09.2017
21.03.2017
27.02.2017
21.11.2016
11.10.2016
25.08.2016
22.02.2016
26.11.2015
01.09.2015
10.03.2015 
26.11.2014 
07.10.2014 
26.08.2014 
25.03.2014 
18.02.2014 
18.11.2013
07.10.2013

Kontakt os