Referat af ordinært møde i Vesterborg Menighedsråd mandag den 1. april 2019
Til stede: Dorrit Petersen, Anne-Lise Petersen, Anders Munk, Linda Hansen, regnskabsfører Tom Blak Nielsen og graver Jørn-Henrik Nielsen

1. Meddelelser fra formanden
Vedligeholdelsesoversigt over præstegården

Vi udfyldte vedligeholdelsesoversigten til provstiet.

Provstiet har fremlagt et tilbud om ekstern, fælles kirkeværge. Vi er positive overfor tanken.

2. Fra kasserer
Årsregnskab 2018

Årsregnskabet blev fremlagt og godkendt

3. Kontaktperson
Orientering om organistsituationen

Vi har en ansøger, som p.t. arbejder som vikar hos os. Vi arbejder hen mod en ansættelse pr. 1. maj

4. Graver og kirkeværge
Kirkegårdsvedtægt

Næste trin er, at Anders og Jørn-Henrik fremlægger vedtægterne for det stående udvalg.

Forespørgsel om flytning af urne
Vi imødekommer forespørgslen

5. Fra sognepræsten
Intet nyt

6 Fra aktivitetsudvalget.
Intet nyt

7.  Nye datoer
Det stående udvalg: tirsdag den 14. maj kl. 14 i graverhuset

Medarbejdermøde: søndag den 19. maj efter gudstjenesten kl. 10.30

Menighedsrådsmøde: tirsdag den 28. maj kl. 19 i præstegården

8. Eventuelt
Voksenkatekumenat

Referater af tidligere møder, klik og se: 
04.02.2019

08.11.2018

27.09.2018
04.06.2018

15.03.2018
15.01.2018
07.09.2017
21.03.2017
27.02.2017
21.11.2016
11.10.2016
25.08.2016
22.02.2016
26.11.2015
01.09.2015
10.03.2015 
26.11.2014 
07.10.2014 
26.08.2014 
25.03.2014 
18.02.2014 
18.11.2013
07.10.2013

Kontakt os