Referat af møde i Vesterborg Menighedsråd 9. november 2017
Til stede: Menighedsrådets medlemmer med undtagelse af Henrik Christensen, regnskabsfører Tom B. Nielsen, graver Jørn-Henrik Nielsen og gravermedhjælper Brith Brandt.

1. Meddelelser fra formanden

2. Fra kasserer
Budget 2018 godkendt
Menighedsrådet gennemgik og godkendte budget 2018, som er stemplet: Vesterborg sogns menighedsråd, CVR-nr. 62301015, Budget 2018, Endeligt budget afleveret d. 13-09-2017 12:02.
Kvartalsrapport 3. kvartal
Kvartalsrapport for 3. kvt. 2017 blev gennemgået og godkendt
Kommentarer provsti 2. kvartal
Provstiets kommentarer til kvartalsrapport fra 2. kvt. 2017 blev gennemgået og taget til efterretning.

3. Kontaktperson
De ansatte skal meddele deres sygefravær til regnskabsføreren.

4. Graver og kirkeværge
Kirkeværgen fortalte om, hvordan kirkegårdsrenoveringen skrider frem.

5. Fra sognepræsten
Gudstjenestelisten for november 2017 – marts 2018 blev omdelt

6.  Valg af formand
Dorrit T. Petersen blev genvalgt

7.  Valg af næstformand
Anne-Lise Petersen blev genvalgt

8. Fra aktivitetsudvalget
”Hvad mener I”
I stedet for gennemgangen af dagens kapitel planlagde vi arrangement omkring tændingen af Vesterborgs juletræ 3. december.

9.  Nye datoer
Møde med biskoppen. Vi sender hende følgende alternativer: tirsdag d. 09.01 kl. 15, tirsdag d. 16.01 kl. 15 og torsdag d. 08.02 kl. 15, 17 eller 19.
Stående udvalg: torsdag d. 23.11 kl. 14
Menighedsrådsmøder: mandag d. 15.01 kl. 19 og torsdag d. 15.03 kl. 19
Koordineringsmøde med Landet-Ryde: mandag d. 08.01 kl. 19

10. Eventuelt

Referat: Kasper Høyer

Referater af tidligere møder, klik og se: 
07.09.2017
21.03.2017
27.02.2017
21.11.2016
11.10.2016
25.08.2016
22.02.2016
26.11.2015
01.09.2015
10.03.2015 
26.11.2014 
07.10.2014 
26.08.2014 
25.03.2014 
18.02.2014 
18.11.2013
07.10.2013

Kontakt os