Referat af møde i Vesterborg Menighedsråd 23. marts 2022
Til stede: Dorrit Petersen, Anders Munk, Henrik Christensen, Linda Hansen, Gert Pedersen, regnskabsfører Tom Blak Nielsen, graver Jørn-Henrik Nielsen, Kasper Høyer
1. Meddelelser fra formanden
Intet at meddele.
2. Fra kasserer
      4. kvartals kvartalsrapport 2021
     
Kvartalsrapport for 4. kvartal 2021 blev gennemgået og underskrevet.
      Provstiets bemærkninger til denne
      
Ingen bemærkninger
      Regnskab 2021
     
Regnskab 2021, som er stemplet Vesterborg Sogns menighedsråd, CVR-nr.            62301015, Regnskab 2021, Afleveret 17-02-2022 16.30, blev gennemgået og          godkendt.
3. Kontaktperson
Intet at meddele.
4. Graver og kirkeværge
Intet at meddele.
5. Fra sognepræsten
      Ansøgning om ny organist
      
Organiststilling for Vesterborg-Landet-Ryde er blevet slået op.
      Tekstlæsning af frivillige ved gudstjenester
      
Det prøver vi!
6 Fra aktivitetsudvalget.
      Julekoncert  
      
Bo Mogensen har en kontakt til Trine Gadebjerg og foreslår, at vi kunne få              hende ned til årets julekoncert. Det kunne vi godt tænke os, hvis ikke det                bliver for dyrt. Vi beder Bo om at undersøge det.
7.  Nye datoer
Menighedsrådsmøde onsdag den 8. juni kl 19 i præstegården
Syn på kirke og præstegård: torsdag den 22. september kl 16
Medarbejdermøde: søndag den 19. juni efter gudstjenesten kl 10.30
Aktivitetsudvalgsmøde: torsdag den 28. april kl 16.
8. Eventuelt

  Referat: Kasper Høyer

Links til tidligere referater:

09.11.2021

08.09.2021
02.06.2021
18.04.2021
25.11.2020
14.09.2020
11.06.2020
30.04.2020
19.03.2020
26.11.2019
22.10.2019

28.05.2019
01.04.2019
04.02.2019

08.11.2018

27.09.2018
04.06.2018

15.03.2018
15.01.2018
07.09.2017
21.03.2017
27.02.2017
21.11.2016
11.10.2016
25.08.2016
22.02.2016
26.11.2015
01.09.2015
10.03.2015 
26.11.2014 
07.10.2014 
26.08.2014 
25.03.2014 
18.02.2014 
18.11.2013
07.10.2013

Kontakt os