Referat af møde i Vesterborg Menighedsråd 4. februar 2019

Til stede: Menighedsrådet (m.u.a. Henrik Christensen), regnskabsfører Tom B. Nielsen, graver Jørn-Henrik Nielsen og gravermedhjælper Brith Brandt

1. Meddelelser fra formanden
Intet nyt

2. Fra kasserer
Kvartalsrapport 4. kvt. 2018
Vi er kommet ud af året med et underskud på 151.000. Underskuddet er dækket ind af vores opsparing, som nu er på ca. 200.000 kr. Rapporten blev gennemgået og godkendt.
Bemærkninger 3. kvt. 2018
Provstiets bemærkninger til kvartalsrapporten for 3. kvartal blev gennemgået og taget til efterretning.

3. Kontaktperson
Organiststillingen for Vesterborg-Landet-Ryde er opslået med ansøgningsfrist 25. februar.
Ansættelsesudvalg bliver Vesterborgs og Landet-Rydes kontaktpersoner og formænd samt præsten.

4. Graver og kirkeværge
Kirkegårdsvedtægt
Jørn-Henrik får vores kirkegårdsvedtægter til revision, derefter går han dem igennem med Anders, og dernæst tages de op i det stående udvalg.

Vi sætter ens papirhåndklædedispensere op i konfirmandstuens toilet, graverhuset og kirkegårdstoilettet.

Mulighederne for at forbedre højttalersystemet i kirken skal undersøges.

5. Fra sognepræsten
Intet nyt, men kirkestatistik for 2018 udsendes med dette referat.

6 Fra aktivitetsudvalget.
Intet nyt

7.  Nye datoer
Menighedsrådsmøde: mandag d. 01.04 kl. 19 i præstegården
Aktivitetsudvalg: mandag d. 25.02 kl. 16 i præstegården
Stående udvalg: onsdag d. 27.02 kl. 13 i graverhuset

8. Eventuelt
- - -

Referat: Kasper Høyer

 

 

 

 

 

Referater af tidligere møder, klik og se: 
08.11.2018

27.09.2018
04.06.2018

15.03.2018
15.01.2018
07.09.2017
21.03.2017
27.02.2017
21.11.2016
11.10.2016
25.08.2016
22.02.2016
26.11.2015
01.09.2015
10.03.2015 
26.11.2014 
07.10.2014 
26.08.2014 
25.03.2014 
18.02.2014 
18.11.2013
07.10.2013

Kontakt os