Referat af møde i Vesterborg menighedsråd 4. juni 2018
Til stede: Menighedsrådet (afbud fra Anne-Lise Petersen), graver Jørn-Henrik Nielsen og regnskabsfører Tom Blak Nielsen.

1. Meddelelser fra formanden
Cirkulære om fælles dataansvar – personregistrering

Cirkulæret blev drøftet og taget til efterretning.

2. Fra kasserer
1.kvartalsrapport 2018

Kvartalsrapport for 1. kvt. 2018 blev gennemgået og godkendt.

Provstiets kommentarer til kvartalsrapport for 4. kvt. 2017 blev gennemgået og taget til efterretning.

Foreløbig budget 2019
Menighedsrådet gennemgik og godkendte årsbudget 2019, som afleveres til godkendelse i provstiet.

3. Kontaktperson
Jørn-Henrik blev på medarbejdermødet d. 03.06 valgt som medarbejderrepræsentant.

4. Graver og kirkeværge
Der er bestilt sprøjtning af algevækst på præstegårdens tage. Den blev udført 06.06.

5. Fra sognepræsten
Nye planter i præstegårdshaven

Præsten fik bevilliget supplement af beplantningen ved præstegården.

Vi lægger de ”åbne gudstjenester” i mølpose og forsøger i stedet at styrke den almindelige søndagsgudstjeneste med en månedlig gudstjeneste med kirkefrokost.

6 Fra aktivitetsudvalget.
Vi laver ”Gudstjeneste ved søen” søndag den 19.08 kl. 17. Anders beder på vore vegne om tilladelse til at grille.

”Hvad mener I”
Vi gennemgik kapitel 9 i hæftet.

7.  Nye datoer
Aktivitetsudvalgsmøde mandag den 25. juni kl. 16 i præstegården.
Syn af kirke, kirkegård og præstegård tirsdag den 4. september kl. 16
Menighedsrådsmøde tirsdag den 27. september kl. 19 i præstegården.

8. Eventuelt

Referat: Kasper Høyer

Referater af tidligere møder, klik og se: 
15.03.2018
15.01.2018
07.09.2017
21.03.2017
27.02.2017
21.11.2016
11.10.2016
25.08.2016
22.02.2016
26.11.2015
01.09.2015
10.03.2015 
26.11.2014 
07.10.2014 
26.08.2014 
25.03.2014 
18.02.2014 
18.11.2013
07.10.2013

Kontakt os