Referat af ordinært møde i Vesterborg Menighedsråd mandag d. 15. januar 2018 kl. 19
Til stede: Menighedsrådets medlemmer

1. Meddelelser fra formanden
Intet at meddele

2. Fra kasserer
Punktet bortfaldt

3. Kontaktperson
Gravermedhjælper Brith Brandt er ansat i 4 uger: 2 ugers kursus samt 2 ugers andet arbejde

4. Graver og kirkeværge
Intet at meddele

5. Fra sognepræsten
Kirkestatistik
Kirkestatistikken for 2017 blev gennemgået og drøftet
Distribution af kirkebladet
Alternativer til Post Nord blev drøftet. Vi venter og ser, om distributionen forløber tilfredsstillende med FK Distribution.

6 Fra aktivitetsudvalget.
Biskoppens besøg
Biskoppen mødes med menighedsrådet torsdag den 8. februar kl. 19. Vi drøftede de spørgsmål, hun har sendt os.
”Hvad mener I”
Bortfaldt

7.  Nye datoer
Menighedsrådsmøde torsdag den 15. marts kl. 19 i præstegården
Aktivitetsudvalgsmøde tirsdag den 6. marts kl. 16 i præstegården
Sående udvalg fredag den 23. februar kl. 14 i graverhuset
Medarbejdermøde søndag den 3. juni efter gudstjenesten 10.30

8. Eventuelt

Referat: Kasper Høyer

Referater af tidligere møder, klik og se: 
09.11.2017
07.09.2017
21.03.2017
27.02.2017
21.11.2016
11.10.2016
25.08.2016
22.02.2016
26.11.2015
01.09.2015
10.03.2015 
26.11.2014 
07.10.2014 
26.08.2014 
25.03.2014 
18.02.2014 
18.11.2013
07.10.2013

Kontakt os