Referat af møde i Vesterborg Menighedsråd 8. september 2021
Til stede: Dorrit Petersen, Anders Munk, Linda Hansen, Henrik Christensen, Gert Pedersen, regnskabsfører Tom B.Nielsen, graver Jørn-Henrik Nielsen, gravemedhjælper Brith Brandt og Kasper Høyer

1. Meddelelser fra formanden
Intet nyt, der er kursustilbud for både rådsmedlemmer og personale, som opfordres til at se på det og melde sig på, hvis der er noget, der interesserer.

2. Fra kasserer
Vores kassebeholdning er 115.000 kr. Vi har opsparinger på 296.000kr.
2. kvartals kvartalsrapport samt provstiets bemærkninger til denne:
Kvartalsrapport for 2.kvt. 2021 blev gennemgået og underskrevet.
Der var ingen bemærkninger fra provstiet til kvartalsrapporten.

3. Kontaktperson
Intet at meddele

4. Graver og kirkeværge
Vinduerne på sydsiden af præstegården er ved at blive malet og sine steder i meget dårlig stand.
Nordsiden ser bedre ud. Vi beder maleren tage nordsiden til næste år.
Graverne køber stauder til kirkegården til de tomme gravpladser.
Der er et par store gravsten, der hælder. De skal rettes op.

5. Fra sognepræsten
Aflønning af organistvikarer. Kontaktpersonerne og formændene fra VB og Landet-Ryde mødes næste torsdag. Vi giver dem mandat til at finde ud af det.

6 Fra aktivitetsudvalget
Intet at berette. Vi mødes inden efterårsferien, om muligt med aktivitetsudvalget fra Landet-Ryde.
Det var en fin høstgudstjeneste og en fin kirkekaffe!

7.  Nye datoer
Menighedsrådsmøde tirsdag den 9. november kl. 19.

8. Eventuelt
Forslag til drøftelse under kaffen.

Referat: Kasper Høyer

Links til tidligere referater:

02.06.2021
18.04.2021
25.11.2020
14.09.2020
11.06.2020
30.04.2020
19.03.2020
26.11.2019
22.10.2019

28.05.2019
01.04.2019
04.02.2019

08.11.2018

27.09.2018
04.06.2018

15.03.2018
15.01.2018
07.09.2017
21.03.2017
27.02.2017
21.11.2016
11.10.2016
25.08.2016
22.02.2016
26.11.2015
01.09.2015
10.03.2015 
26.11.2014 
07.10.2014 
26.08.2014 
25.03.2014 
18.02.2014 
18.11.2013
07.10.2013

Kontakt os