Referat af møde i Vesterborg Menighedsråd 28. maj 2019
Til stede: Menighedsrådet, regnskabsfører Tom Blak Nielsen og graver Jørn-Henrik Nielsen

1. Meddelelser fra formanden
Intet at meddele.

2. Fra kasserer
Gennemgang og godkendelse af foreløbigt budget 2020

Vi vedtager allerede nu, at vi senest 1. maj 2020 lægget et møde, hvor vi vil drøfte budgettet 2021 sammen med regnskabsføreren.
Foreløbigt årsbudget 2020 blev gennemgået og godkendt.
1.kvt.kvartalsrapport 2019
Kvartalsrapport for 1. kvt. 2019 blev gennemgået og underskrevet.
Kommentarer for 4.kvt 2018
Provstiudvalgets bemærkninger til kvartalsrapporten for 4. kvt. 2018 blev gennemgået med følgende bemærkninger: Fakturakopi fra TDC fremsendes til provstiudvalget. Bemærkning vedrørende overskridelse af budgettet blev taget til efterretning, det skal dog bemærkes, at 110000 kr. er hævet på opsparingskonto, men posteret under drift.

3. Kontaktperson
Vi vil bede Landet-Ryde menighedsråd om en kopi af organistens ansættelsesbevis.

4. Graver og kirkeværge
Vi har haft indbrud i gravernes redskabsskur.
Kirkegårdsvedtægt
Udkastet til nye kirkegårdsvedtægter og folder blev gennemgået.

5. Fra sognepræsten
Intet at meddele.

6 Fra aktivitetsudvalget
Intet at meddele.

7.  Nye datoer
Menighedsrådsmøde: tirsdag d. 24.09 kl. 19
Syn på kirke og præstegård: tirsdag d. 27.08 kl. 14
Aktivitetsudvalg: mandag d. 24.06 kl. 16

8. Eventuelt
Voksenkatekumenat

Referat: Kasper Høyer

Referater af tidligere møder, klik og se: 
01.04.2019
04.02.2019

08.11.2018

27.09.2018
04.06.2018

15.03.2018
15.01.2018
07.09.2017
21.03.2017
27.02.2017
21.11.2016
11.10.2016
25.08.2016
22.02.2016
26.11.2015
01.09.2015
10.03.2015 
26.11.2014 
07.10.2014 
26.08.2014 
25.03.2014 
18.02.2014 
18.11.2013
07.10.2013

Kontakt os