Referat af møde i Vesterborg menighedsråd onsdag den 22. november 2023
Til stede: Dorrit Petersen, Anders Munk, Henrik Christensen, Linda Hansen, suppleant Helen Klingenberg, gravermedhjælper Brith Brandt, regnskabsfører Tom Blak Nielsen og Kasper Høyer

1. Meddelelser fra formanden
Intet at meddele.

2. Fra kasserer
Kvartalsrapport 3.kvt. 2023

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2023 blev gennemgået og underskrevet.                                                     Revisionsrapport fra kasseeftersyn blev gennemgået.
Bilag til regnskabsinstruks udarbejdes til næste møde.

3. Kontaktperson
Punktet udgik.

4. Graver og kirkeværge
Skotrenderne i præstegården udskiftes.
Anders har indgivet rapport om biodiversiteten på kirkegården, som krævet af Kirkeministeriet.

5. Fra sognepræsten
Kasper begynder at tage rundt i sognet til runde fødselsdage og tilflyttere med en lille gave og en hilsen.
Vi giver 1000 kr til Strandkirken i Marielyst.

6. Fra aktivitetsudvalget
Sang i pastoratet i Vesterborg 13. december, julekoncert mandag den 18. december, gudstjeneste + søndagsfrokost 28. januar og 25. februar, sang i pastoratet i Ryde 14. marts.

7. Valg af formand
Dorrit Petersen blev genvalgt som formand, enstemmigt.

8. Valg af næstformand
Linda Hansen blev genvalgt som næstformand, enstemmigt.

9. Nye datoer
Menighedsrådsmøde onsdag den 13. marts 2024 kl 19 i præstegården.
Aktivitetsudvalgsmøde mandag den 19. februar 2024 kl 10 i præstegården.

10. Eventuelt

Referat: Kasper Høyer

27.09.2023
21.06.2023
22.03.2023
09.11.2022
28.09.2022
09.06.2022
23,03.2022

09.11.2021
08.09.2021
02.06.2021
18.04.2021
25.11.2020
14.09.2020
11.06.2020
30.04.2020
19.03.2020
26.11.2019
22.10.2019

28.05.2019
01.04.2019
04.02.2019

08.11.2018

27.09.2018
04.06.2018

15.03.2018
15.01.2018
07.09.2017
21.03.2017
27.02.2017
21.11.2016
11.10.2016
25.08.2016
22.02.2016
26.11.2015
01.09.2015
10.03.2015 
26.11.2014 
07.10.2014 
26.08.2014 
25.03.2014 
18.02.2014 
18.11.2013
07.10.2013

Kontakt os