Referat af møde i Vesterborg Menighedsråd 22. marts 2023
Til stede: Dorrit Petersen, Anders Munk, Gert Pedersen, Henrik Christensen, Linda Hansen, suppleant Helen Klingenberg, graver ørn-Henrik Nielsen og regnskabsfører Tom Blak Nielsen.

1. Meddelelser fra formanden
Intet at meddele

2. Fra kasserer
4. kvartals kvartalsrapport 2022
Kvartalsrapport for 4.kvt. 2022 gennemgået og underskrevet.
Provstiets bemærkninger til 3. kvt. Ingen bemærkninger
Revisionsbemærkninger til kasseeftersyn Bemærkninger fra kasseftersyn den 16.11.2022 blev gennemgået og taget til efterretning.
Årsregnskab 2022 Årsregnskabet 2022 blev gennemgået og godkendt.
Vi brugte 3779 kr mindre end budgetteret, og kom således ud af 2022 med et lille overskud.

3. Kontaktperson
Intet at meddelse

4. Graver og kirkeværge
Køb af tagsten
Vi har fået tilbudt ca 100 tagsten, som passer til kirketaget. Vi køber dem.
Varmesystemet i kirken Vi reparerer det eksisterende anlæg. Pris ca. 50000 kr.
Yderligere hegn ved kirkegård Dådyrene er for hårde ved blomsterne på kirkegården. Vi sætter et strømhegn rundt langs kirkegårdsmuren.

5. Fra sognepræsten
2. påskedag
Vi laver hjemmelavet kirkefrokost. Helen og Dorrit står for det og kirkepynt.

6 Fra aktivitetsudvalget.

7.  Nye datoer
Syn på kirke og præstegård: Mandag d. 05.06 kl. 15
Menighedsrådsmøde: Onsdag d. 21.06 kl. 19 i præstegården.

8. Eventuelt
Evt. lade stander ved kirken
Der er et krav på vej om ladestandere ved offentlige parkeringspladser af en vis størrelse. Betingelserne er stadig lidt uklare. Vi afventer, om der kommer en udmelding fra stiftet senere.
Drøftelser ved hjælp af kort                                              

Referat: Kasper Høyer

Links til tidligere referater:

09.11.2022
28.09.2022
09.06.2022
23,03.2022

09.11.2021
08.09.2021
02.06.2021
18.04.2021
25.11.2020
14.09.2020
11.06.2020
30.04.2020
19.03.2020
26.11.2019
22.10.2019

28.05.2019
01.04.2019
04.02.2019

08.11.2018

27.09.2018
04.06.2018

15.03.2018
15.01.2018
07.09.2017
21.03.2017
27.02.2017
21.11.2016
11.10.2016
25.08.2016
22.02.2016
26.11.2015
01.09.2015
10.03.2015 
26.11.2014 
07.10.2014 
26.08.2014 
25.03.2014 
18.02.2014 
18.11.2013
07.10.2013

Kontakt os