Referat af møde i Vesterborg den 9. november 2022
Til stede: Dorrit Petersen, Linda Hansen, Anders Munk, Henrik Christensen, Helen Klingenberg, regnskabsfører Tom Blak Nielsen, graver Jørn-Henrik Nielsen og Kasper Høyer.
Ikke til stede: Gert Pedersen

1. Meddelelser fra formanden
Intet at meddele.

2. Fra kasserer
Kvartalsrapport 3.kvt. 2022

Kvartalsrapport for 3. kvt. 2022 blev gennemgået og underskrevet. Vi har et underskud på 13000 kr. i forhold til budgettet.
Revisionsprotokollat for årsregnskab 2021
Revisionsprotokollat for årsregnskab 2021 blev gennemgået og underskrevet.
Bemærkning vedr. ikke-anførte feriepenge skyldes, at det er provstiet, som har betalt beløbet, derfor er de ikke bogført.
Bemærkning vedr. negative frie midler er taget til efterretning.

3. Kontaktperson
Intet at meddele.

4. Graver og kirkeværge
Intet at meddele.

5. Fra sognepræsten
Gudstjenesteliste gennemgået.

6. fra aktivitetsudvalget
Intet at meddele.

7. Valg af formand
Dorrit T. Petersen enstemmigt valgt.

8. Valg af næstformand
Linda Hansen enstemmigt valgt.

9. Nye datoer                 
Menighedsrådsmøde onsdag den 22. marts 2023
Aktivitetsudvalgsmøde torsdag den 23. februar 2023

10. Eventuelt
Bo opfordrer til, at vi kommer videre med den grønne omstilling. Vi tænker, at det fornuftige er at kontakte stiftets konsulent for den grønne omstilling.

Referat: Kasper Høyer

Links til tidligere referater:

28.09.2022
09.06.2022
23,03.2022

09.11.2021
08.09.2021
02.06.2021
18.04.2021
25.11.2020
14.09.2020
11.06.2020
30.04.2020
19.03.2020
26.11.2019
22.10.2019

28.05.2019
01.04.2019
04.02.2019

08.11.2018

27.09.2018
04.06.2018

15.03.2018
15.01.2018
07.09.2017
21.03.2017
27.02.2017
21.11.2016
11.10.2016
25.08.2016
22.02.2016
26.11.2015
01.09.2015
10.03.2015 
26.11.2014 
07.10.2014 
26.08.2014 
25.03.2014 
18.02.2014 
18.11.2013
07.10.2013

Kontakt os