Referat af møde i Vesterborg Menighedsråd 9. juni 2022
Til stede: Dorrit Petersen, Anders Munk, Gert Pedersen, Linda Hansen, Helen Klingenberg, regnskabsfører Tom Blak Nielsen, graver Jørn-Henrik Nielsen, gravermedhjælper Brith Brandt og Kasper Høyer.

1. Meddelelser fra formanden
Intet at meddele.

2. Fra kasserer
1. kvartals kvartalsrapport 2022

Kvartalsrapporten blev gennemgået og underskrevet.
Provstiets bemærkninger til denne
Provstiet havde ingen bemærkninger, det tager vi til efterretning.
Foreløbigt budget 2023
Foreløbigt budget blev gennemgået og godkendt.

3. Kontaktperson
Intet at meddele.

4. Graver og kirkeværge
Intet at meddele.

5. Fra sognepræsten
Gudstjenestelisten blev drøftet

6 Fra aktivitetsudvalget.
Julekoncert  

Trine Gadebjerg kommer mandag d. 19.12 kl. 19.

7.  Nye datoer
Syn på kirke og præstegård torsdag d. 22.09 kl. 16
Menighedsrådsmøde onsdag d. 28.09 kl. 19

8. Eventuelt
Drøftelse ang. fremtidig varme i kirken

Vi havde en drøftelse af forskellige former for varme i kirken. Vi undersøger priser og alternativer.
Vi sætter Anders og Gert til det.

Referat: Kasper Høyer

Links til tidligere referater:

23,03.2022
09.11.2021
08.09.2021
02.06.2021
18.04.2021
25.11.2020
14.09.2020
11.06.2020
30.04.2020
19.03.2020
26.11.2019
22.10.2019

28.05.2019
01.04.2019
04.02.2019

08.11.2018

27.09.2018
04.06.2018

15.03.2018
15.01.2018
07.09.2017
21.03.2017
27.02.2017
21.11.2016
11.10.2016
25.08.2016
22.02.2016
26.11.2015
01.09.2015
10.03.2015 
26.11.2014 
07.10.2014 
26.08.2014 
25.03.2014 
18.02.2014 
18.11.2013
07.10.2013

Kontakt os