Referat af møde i Vesterborg Menighedsråd 2. juni 2021
Til stede: Menighedsrådets medlemmer, suppleant Helen Klingenberg, regnskabsfører Tom B. Nielsen, graver Jørn-Henrik Nielsen og gravemedhjælper Brith Brandt.

1. Meddelelser fra formanden
Provstesyn Ved provstesynet blev der konstateret tråd i tagkonstruktionen i våbenhuset – et stort projekt – samt flere mindre mangler. Vi søger provstiet om hjælp til de ekstra udgifter af 5%-midlerne.

2. Fra kasserer
Bemærkninger til 1. kvartals rapport Provstiets bemærkninger til kvartalsregnskabet for 1. kvt. 2021 blev taget til efterretning. Det blev besluttet at overføre 150.000 kr fra kassebeholdningen til opsparingskontoen.
Budget 2022 Budget 2021, som er stemplet: Vesterborg Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 62301015, Budget 2022, Bidrag budget afleveret d. 29-05-2021 15:00, blev gennemgået og godkendt.

3. Kontaktperson
Gert arbejder på APV for de ansatte.

4. Graver og kirkeværge
Hjertestarteren på kapellet er stået af, vi undersøger mulighederne for at få en ny, herunder om vi kan få den betalt.

5. Fra sognepræsten
Intet nyt.

6 Fra aktivitetsudvalget
Intet nyt.

7.  Nye datoer
Menighedsrådsmøde: onsdag den 8. september kl. 19 i præstegården
Aktivitetsudvalgsmøde: torsdag den 17. juni kl. 16 i præstegården
Stående udvalg: tirsdag den 31. august kl. 14 i graverhuset

8. Eventuelt
Vi går over til digital protokol.

Referat: Kasper Høyer

Links til tidligere referater:

18.04.2021
25.11.2020
14.09.2020
11.06.2020
30.04.2020
19.03.2020
26.11.2019
22.10.2019

28.05.2019
01.04.2019
04.02.2019

08.11.2018

27.09.2018
04.06.2018

15.03.2018
15.01.2018
07.09.2017
21.03.2017
27.02.2017
21.11.2016
11.10.2016
25.08.2016
22.02.2016
26.11.2015
01.09.2015
10.03.2015 
26.11.2014 
07.10.2014 
26.08.2014 
25.03.2014 
18.02.2014 
18.11.2013
07.10.2013

Kontakt os