Referat af møde i Vesterborg Menighedsråd 9. november 2021
Til stede: Dorrit Petersen, Anders Munk, Linda Hansen, Henrik Christensen, Gert Pedersen, regnskabsfører Tom B.Nielsen, graver Jørn-Henrik Nielsen, gravemedhjælper Brith Brandt og Kasper Høyer

1. Meddelelser fra formanden Intet at meddele.

2. Fra kasserer
Kvartalsrapport 3.kvt. 2021
Kvartalsrapport for 3. kvt. 2021 blev gennemgået og underskrevet.
Kommentarer for 3.kvt. 2021 Der var ingen kommentarer fra provstiet. Det blev taget til efterretning.
Revisionsprotokollat for årsregnskab Revisionsprotokollat til årsregnskab 2020 blev gennemgået og underskrevet. Kommentarer vedr. negativ fri beholdning blev taget til efterretning.
Endeligt budget 2022 Endeligt budget 2022 blev gennemgået og godkendt.

3. Kontaktperson Intet at meddele

4. Graver og kirkeværge Intet at meddele.

5. Fra sognepræsten Julens gudstjenester. Præsten orienterede om julens gudstjenester.

6. Fra aktivitetsudvalget Der er planlagt en fælles sangaften for pastoratet onsdag den 9. februar i .

7. Valg af formand Dorrit T. Petersen blev enstemmigt valgt.

8. Valg af næstformand Linda Hansen blev enstemmigt valgt.

9. Nye datoer                 
Menighedsrådsmøde onsdag den 23. marts 2022 kl 19
Aktivitetsudvalgsmøde onsdag den 23. februar 2022 kl. 16

10. Eventuelt

Referat: Kasper Høyer

Links til tidligere referater:

08.09.2021
02.06.2021
18.04.2021
25.11.2020
14.09.2020
11.06.2020
30.04.2020
19.03.2020
26.11.2019
22.10.2019

28.05.2019
01.04.2019
04.02.2019

08.11.2018

27.09.2018
04.06.2018

15.03.2018
15.01.2018
07.09.2017
21.03.2017
27.02.2017
21.11.2016
11.10.2016
25.08.2016
22.02.2016
26.11.2015
01.09.2015
10.03.2015 
26.11.2014 
07.10.2014 
26.08.2014 
25.03.2014 
18.02.2014 
18.11.2013
07.10.2013

Kontakt os