Referat af møde i Vesterborg menighedsråd onsdag den 12. juni 2024
Til stede: Dorrit Petersen, Anders Munk, Gert Pedersen, Henrik Christensen, Linda Hansen, regnskabsfører Tom Blak Nielsen, gravermedhjælper Brith Brandt og Kasper Høyer.

1. Meddelelser fra formanden
Indledende budgetsamråd møde i provstiet

Vi havde en drøftelse af provstiets udspil om fælles kirkeværge-, regnskabsfører- og personaleledelsesfunktion.

2. Fra kasserer
Kvartalsrapport 1. kvartal 2024

Gennemgået og godkendt
Provstiets bemærkninger til 4. kvt.
Provstiet havde ingen bemærkninger.
Foreløbigt budget 2025
Foreløbigt budget 2025, som er stemplet: Vesterborg Sogns Menighedsråd, CVR.nr. 62301015. Budget 2025. Bidrag budget afleveret d. 11-06-2024 14:42 blev gennemgået og godkendt.

3. Kontaktperson
Dato for medarbejdermøde: søndag den 01.09 efter gudstjenesten kl. 10.30.

4. Graver og kirkeværge
Vi holder syn på kirke og præstegård torsdag den 27.06 kl. 10.
Halsted efterlyser samarbejde på graverområdet, i første omgang omkring deling af maskiner.
Nogle af træerne i præstegårdshaven er ved at blive renset for efeu. Brith får nogle ekstra timer til det.
Der skal indkøbes en elektrisk drevet buskrydder og en ukrudtsharve til kirkegården.

5. Fra sognepræsten
Et eksemplar af FUVs sognerapport for Vesterborg blev sendt rundt.

6. Fra aktivitetsudvalget
Gudstjeneste ved søen bliver til gudstjeneste i anlægget, den 11.08 kl. 17
Grillaften for menighedsråd og personale lørdag d. 24.08
Høstgudstjeneste søndag d. 08.09 kl. 14
Sogneudflugt lørdag d. 14.09
Julekoncert med Amazing Grace søndag d. 08.12 kl. 16

7. Ny messehagel
Indvielse af ny messehagel

Vi indvier messehagelen til Alle Helgen. Vi vil spørge Jette, om vi som tak kan give hende stiftets kristendomskursus.

8. Ny udvalg
Fælles udvalg med Landet-Ryde ang. præstegården

I henhold til Menighedsrådsloven skal Landet-Ryde MR med i et udvalg omkring præstegården. Vi inviterer dem med til synet d. 27.06

9. Nye datoer
Menighedsrådsmøde onsdag d. 25.09 kl. 19 i præstegården.

10. Eventuelt

- - -

Referat: Kasper Høyer

Tidligere møder:

13.03.2024
22.11.2023
27.09.2023
21.06.2023
22.03.2023
09.11.2022
28.09.2022
09.06.2022
23,03.2022

09.11.2021
08.09.2021
02.06.2021
18.04.2021
25.11.2020
14.09.2020
11.06.2020
30.04.2020
19.03.2020
26.11.2019
22.10.2019

28.05.2019
01.04.2019
04.02.2019

08.11.2018

27.09.2018
04.06.2018

15.03.2018
15.01.2018
07.09.2017
21.03.2017
27.02.2017
21.11.2016
11.10.2016
25.08.2016
22.02.2016
26.11.2015
01.09.2015
10.03.2015 
26.11.2014 
07.10.2014 
26.08.2014 
25.03.2014 
18.02.2014 
18.11.2013
07.10.2013

Kontakt os