Referat af møde i Vesterborg Menighedsråd 21. juni 2023
Til stede: Dorrit Petersen, Anders Munk, Linda Hansen, Bo Mogensen, graver Jørn Henrik Nielsen, gravermedhjælper Brith Brandt, regnskabsfører Tom Blak Nielsen.
Afbud: Gert Pedersen, Henrik Christensen.

1. Meddelelser fra formanden
Kirkesyn
Præstegården: Ikke meget skal laves. Tagudhæng på præstegården males næste år.
Kirken: Renovering af loft og tag på våbenhuset er et kommende projekt. Forankringen til klokken er under observation.
Inddækning mellem tag og tårn skal repareres. Ligeså inddækning ved en af tårnlugerne. Krybekælderen under kirken skal nyisoleres.

2. Fra kasserer
Kommentarer fra provsti for 4. kvt. 2022
Kvartalsrapport 1. kvt. 2023

Kvartalsrapport for 1. kvt. 2023 blev gennemgået og underskrevet.
Foreløbigt budget 2024
Foreløbigt årsbudget 2024 blev gennemgået og godkendt.

3. Kontaktperson
Intet at meddelelse.

4. Graver og kirkeværge
Intet at meddele.                    

5. Fra sognepræsten
Sognetur
Lørdag den 2. september.
Den hvide messehagel er plettet. Måske kan den renses, ellers anskaffes en ny hagel eller stola.

6 Fra aktivitetsudvalget.
Pastoratet synger sammen
. Onsdag den 13. december kl. 19 i Landet.
”Pilgrimsvandring” Må udsættes.

7.  Nye datoer
Menighedsrådsmøde onsdag den 27. september kl. 19.

8. Eventuelt

Drøftelser ved hjælp af kort

Referat: Kasper Høyer

22.03.2023
09.11.2022
28.09.2022
09.06.2022
23,03.2022

09.11.2021
08.09.2021
02.06.2021
18.04.2021
25.11.2020
14.09.2020
11.06.2020
30.04.2020
19.03.2020
26.11.2019
22.10.2019

28.05.2019
01.04.2019
04.02.2019

08.11.2018

27.09.2018
04.06.2018

15.03.2018
15.01.2018
07.09.2017
21.03.2017
27.02.2017
21.11.2016
11.10.2016
25.08.2016
22.02.2016
26.11.2015
01.09.2015
10.03.2015 
26.11.2014 
07.10.2014 
26.08.2014 
25.03.2014 
18.02.2014 
18.11.2013
07.10.2013

Kontakt os