Seneste referat

Menighedsrådsmøde, onsdag d. 14. marts 2018 kl. 19 i Landet Præstegård

Til stede: Helle Petersen, Allan Nielsen, Kamilla Rønnow Holmgren, Merete Lorentzen, John Skygebjerg Petersen, Jesper Schmidt Hansen, Tatiana Volgina og Kasper Høyer.

Dagsorden:

1. Orientering v. formand

Askøvej 14 er blevet solgt, handelen er afsluttet og pengene overføres til stiftet.

Sogneindsamlingen den 11. gik fint.

Hvad bliver der af vores nye dåbsfad? Kamilla hører, hvad sølvsmeden siger.

Vi skal have ny adresseliste, men vi afklarer kirkeværgesituationen først.

 

2. Regnskab v. Merete

Kvartalsrapport for 4. kvartal 2017 blev drøftet og godkendt.

Regnskabet for 2017 skal afleveres senest 15. april.

Revisionen har været på kasseeftersyn den 18. december. De har efterfølgende sendt en mail, at de ikke har nogen bemærkninger.

Revisionsfirmaet har udsendt et revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold omkring revisionen, som alle rådsmedlemmer skal underskrive i forbindelse med aflevering af årsregnskabet. Merete gav os kopier til gennemlæsning.

 

3. Varmeanlæg Ryde Kirke

John har på stiftets forlangende indhentet et alternativt tilbud fra Brdr. Jakobsen i Nakskov.

Helle går til arkitekterne Arp og Nielsen og drøfter Surels og Brdr. Jakobsens tilbud, og så håber vi at tage beslutning på næste menighedsrådsmøde.

 

4. Udvalg vedr. indvendig vedligehold kirker

Udvalget (Kamilla, Martin og Allan) har intet nyt. De tilstræber at mødes inden kirkesynet.

 

5. Forankring Tårn, Ryde Kirke v. Martin

Intet nyt

 

6. Drænsag v. formand

Henvendelse fra Kjeld Morel: Der skal lægges et dræn, som afvander nedenfor præstegårdsjorden. Da det også er præstegårdsjordens vand, der skal løbe igennem, vil menighedsrådet også tage deres del af regningen.

 

7. Drøftelse af Søndagsgudstjeneste med efterfølgende frokost/samtale vedr. dagens tekst

Vi skal invitere "en ven" med hver især. Vi vil prøve at få det i aviserne.

Praktisk med maden: Vi lader det gå på skift mellem os med indkøb. Helle tager sig af det ved den første, som er 15.04. Kasper snakker med Eva om at hjælpe til de søndage.

 

8. Marie Grubbe Festival 2018

Skuespilleren Christian Steffensen kommer og holder en aften om Marie Grubbe torsdag den 7. juni kl. 19 i Ryde kirke.

 

9. Lukket punkt

Flyttet til mødets slutning.

10. Evt.

Merete vil gerne have muligheden for at tage på kirkemusikskole i Løgumkloster til sommer. Det må hun gerne!

Tatiana: Hendes ansættelseskontrakt udløber 30. april.
Vesterborg vil gerne forlænge kontrakten med hende, og det vil vi også.
Kamilla snakker med Anne-Lise om dette og om evt. at øge hendes timeløn.

Nye mødedatoer :

Menighedsrådsmøde: torsdag den 12. April kl. 19

Kirkesyn: mandag den 7. eller tirsdag den 8. maj kl. 13 med start i Ryde

 

                       Hermed links til referater.

Referater 2018:

Referat 14.03.18

Referat 04.01.18

 

Referater 2017:

Referat 21-08-2017

Referat af 09.10.17.pdf


 

Kontakt os