Seneste referat

Menighedsrådsmøde.                                  Torsdag d. 12. april 2018, kl. 19 i Landet Præstegård.

Til stede: Helle Petersen, Allan Nielsen, Kamilla Rønnow Holmgren, Merete Lorentzen, Jesper Schmidt Hansen, Louise Rye-Romme og Kasper Høyer.

Dagsorden:

1. Orientering v/ formand                                             Dåbsfad Landet: 
Dåbsfad passede ikke. Fadet var for stort da det kom, derfor er fadet sendt retur.   
     
Dåbsklude:
Der er blevet strikket ”dåbsklude”. Der er pt. 4-5 klude i Landet. Og der er i gang med at blive strikket klude til Ryde.   
         
Kirkesyn:
7. maj kl.13 i Ryde samt kl. 15 i Landet samme dag. 
 
Kirkeorganist:
Tatiana bliver forlænget med 1 år som organist. Stillingen skal slås op til næste forår.
 
Fællestur for menighedsrådene:   
Den 15. juni. Kl. 14.50 mødested Kragenæs. Husk cykler.
 
2. Regnskab v/ Merete                                                      Underskud på driftsrammen skyldes store vedligeholdelsesudgifter både ud- og indvendigt på bygninger.
Salg af tomt/grund fra nedrevet forpagterbygninger på kr. 210.419,50 er indsats på anlægsopsparingen.
Provstiudvalget har tidligere godkendt, at disse midler ved endelig frigivelse kan anvendes til renovering af Landet Kirkes kirketårn imod forudgående ansøgning. 
 
Årets regnskab viser et driftsunderskud på kr. 77.000. Underskuddet skyldes nogle af de udsatte arbejder, der ikke blev gennemført i 2016, hvor årsregnskabet derfor viste et overskud på kr. 162.052,61 og, at der har været uforudsete udgifter til pasning af Ryde kirkegård pga. langtidssygmeldt graver.                                                    Provstiets bemærkninger til kvartalsrapporten 4. kvartal 2017 er gennemgået og godkendt ved mødet d.d.    
 
Årsregnskab 2017 er godkendt og afleveret.
Landet-Ryde Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 18279312, Regnskab 2017, Afleveret d. 12-04-2018 20:10   
 
Godkendelse af foreløbigt budget senest 15. juni.

 

                       Hermed links til referater.

Referater 2018:

Referat 12.04.18

Referat 14.03.18

Referat 04.01.18

 

Referater 2017:

Referat 21-08-2017

Referat af 09.10.17.pdf


 

Kontakt os