Seneste referat

Menighedsrådsmøde, d. 17/1 2019, Landet Præstegård, kl. 19

Til stede: Helle Petersen, Martin Hjøllund, Kamilla Holmgren, Allan Nielsen, kirkeværge Jesper Schmidt, regnskabsfører Merete Lorentzen, Kasper Høyer

Dagsorden

1. Konstituering
Formand: Helle Petersen, næstformand; Louise Rye-Romme, Sekretær: Louise Rye-Romme, kontaktperson: Kamilla Holmgren, kirkeværge Landet: Jesper Schmidt,
kirkeværge Ryde: Allan Nielsen, kasserer Kasper Høyer.

2. Orientering v. formand
Nordsiden af Rydes kirketårn er repareret.

3. Regnskab v. Merete
Kirkegårdssystemet er nu oppe at køre, Yvonne passer det for begge kirkegårde, dog er regningerne for 2018 først udsendt i 2019. Merete vender tilbage med kvartalsrapport for 4.kvt. 2018 senere.

4. Nyt Altersølv
Intet nyt.
Vi kom ind på, om vi skal bruge saft eller vin ved altergang. Vi diskuterede det, men nåede ikke til nogen afklaring. Vi tager det op som et punkt næste gang.

5. Varmeprojekt Ryde Kirke
Jesper og Helle henvendte sig til arkitekterne for at høre, om en kombination af varmepumpe og elvarme kan opfylde vores varmebehov. Derefter (- vi går ud fra, at arkitekterne her bestilt den) fik vi en henvendelse fra Kamp kirkevarme, som skitserer en løsning på det grundlag. Kamp kirkevarme har bedt om tal for elforbruget i kirke og graverhus for at udarbejde tilbuddet. Det sørger vi for, de får. Vi er enige om, at kirken skal have grundvarme.

6. Ny bygningssagkyndig
Helle foreslår M.J. Byg. Hun spørger.

7. IT-kursus
Vi er blevet tilbudt et længere kursus i DAP’en. Kamilla ser på, om det var noget for hende.

8. Vedtægter – kirkeværge/kontaktperson
Udsættes til næste møde

9. Lukket punkt

10. Evt. Kirkefrokoster: Helle tager den 10.02.

Næste møde: tirsdag den 26. marts
Kirkesyn: tirsdag den 7. maj kl. 12.30, start i Ryde

 

                       Hermed links til referater.

Referater 2018:

Referat 06.11.18

Referat 09.10.18

Referat 20.08.18

Referat 13.06.18

Referat 12.04.18

Referat 14.03.18

Referat 04.01.18

 

Referater 2017:

Referat 21-08-2017

Referat af 09.10.17.pdf


 

Kontakt os