Seneste referat

Referat af menighedsrådsmøde torsdag d. 23. marts 2023
Til stede: Helle Petersen, Kamilla Holmgren, Berit Nielsen, Allan Nielsen, kirkeværge Jesper Schmidt, Graver Yvonne Hansen, regnskabsfører Merete Lorentzen og Kasper Høyer

1. Orientering v. formand
Vi har fået mange ansøgninger til stillingen som gravermedhjælper, fire blev kaldt til samtale. Udvalget har valgt en, som sandsynligvis kan starte umiddelbart efter påske.
Vi har fået ny varmtvandsbeholder til graverhuset i Ryde. Måske er det løsningen på det høje elforbrug.

2. Regnskab, herunder aflevering endeligt regnskab 2022
Vi har drøftet årets store underskud og skrevet en forklaring til regnskabet: ekstraordinært store energiudgifter, nogle større indkøb og store udgifter til vikarløn under en vakance i graverstillingen.
Regnskabet blev gennemgået, godkendt og afleveret med stemplet: Landet-Ryde Sognes menighedsråd, CVR nr. 18279312, Regnskab 2022 afleveret den 23.03.2023 kl. 20.12.
Det fraværende medlem, Martin Hjøllund, har på forhånd gennemlæst og godkendt regnskabet.

3. Referat fra møde Provsti og gravere/kirkeværger ang. ladestandere mm
Menighedsrådet er forpligtet på at vedligeholde de bevaringsværdige gravminder.
Der bliver sandsynligvis lavet fælles indkøb af dataloggere og affugtere for alle provstiets kirker.
Et krav om ladestandere på P-pladser er måske på vej. Vi afventer nærmere instruktioner fra provsti og stift.
Nakskov kirkegårds personale er sat til at sikre de gravminder, der skal sikres.

4. Kommende arrangementer

5. Evt

Næste møde: Torsdag den 22.06 kl.19

Referat: Kasper Høyer

Kontakt os