Seneste referat

Referat af møde i Landet-Ryde menighedsråd torsdag den 11. marts 2021

Til stede: Helle Petersen, Berit Nielsen, Martin Hjøllund, Kamilla Holmgren, Marie Louise Villadsen, Merete Lorentzen og Kasper Høyer.

 1. Orientering v. formand
  Endelig kom lønaftalen med vores organist på plads, men desværre har hun sagt op.
  Varmekonsulenten har godkendt det nye varmeanlæg i Ryde. Tilbage står, at vi skal godkende det, men det kan vi jo ikke, før kirken åbner igen.
  Angående den indvendige kalkning har arkitekten intet hørt fra stiftet, som vi må afvente svar fra, inden vi kan gå videre med projektet.
  En konsulent har konstateret, at orglet i Ryde er angrebet af skimmelsvamp, efter at det har stået tildækket i forbindelse med kalkningsprojektet. Hun bliver bedt om at rense det.
  Graverboligen i Ryde og præstegården i Landet er blevet tilmeldt til et projekt med udlægning af fibernet.
  Menighedsrådets dertil nedsatte udvalg har udarbejdet tillæg til regulativerne for graverstillingerne.
   
 2. Regnskab
  Provstiets bemærkninger til kvartalsrapporten 4 kvt.2020 blev taget til efterretning.
  Årsregnskab 2020 blev gennemgået: Vi kommer ud med et overskud på godt 98.000, efter at forsikringssummen for vores indbrud er blevet indbetalt.
  Regnskabet blev godkendt og afleveret med stemplet: Landet-Ryde Sognes Menighedsråd, CVR nr. 18279312, Regnskab 2020, afleveret d. 11.03.2021 kl.20.30.

  Merete har brug for en makuleringsmaskine, den bevilliger vi.
   
 3. Adgange til DAP – fungerer det?
  Vi udsætter punktet til en anden gang.
   
 4. Borde/bænkesæt til Landet Kirkegård
  Skulle vi ikke have et bord/bænkesæt på den nyryddede plads på Landet Kirkegård? Det vil vi godt have.
   
 5. Opslag af organiststilling
  Vi lader det ligge lidt. Vi overlader det videre forløb til ansættelsesudvalget: kontaktpersoner og formænd fra de to menighedsråd, præsten- og Kamilla som ressourceperson.
   
 6. Kommende arrangementer
  Vi har sat en sommerfest på programmet ved gudstjenesten 4. juli
   
 7. Evt.

  Kommende møder: kirkesyn fredag den 7. maj kl. 10. Start ved Ryde kirke
  Menighedsrådsmøde: torsdag den 3. juni kl. 19 i præstegården

Kontakt os