Seneste referat

Referat af menighedsrådsmøde torsdag d. 19. august 2021
Til stede: Heller Petersen, Berit Nielsen, Marie Louise Villadsen, Martin Hjøllund, Jesper Schmidt og Kasper Høyer

1. Orientering v/formand
Helle og Merete var til budgetsamråd og provstiudvalgs-valgmøde i går.
Menighedsrådsforeningens høstfest onsdag d. 29.09 kl. 19. Tilmeld til Kasper inden 24. september
Landemode lørdag d. 02.10 kl. 13-17. Tilmeld til Kasper inden den 20. september.

2. Regnskab
Merete var ikke til stede, men Helle fremlagde kvartalsrapporten for 2.kvt. 2021.

3. Årshjul vedr. menighedsrådsarbejdet
Snakken kom vidt omkring, blandt andet om Helgas årshjul og Snak om tro som fast punkt på menighedsrådsmøderne. Marie Louise arbejder lidt videre med et udkast, og vi kigger videre på det næste gang.

4. Oversigt over mærkedage vedr. ansatte
Vi arbejder videre med sagen.

5. Indvendig kalkning Ryde kirke
Endelig er alle formaliteter på plads. Arkitekten har udarbejdet udbudsmateriale, og tre murerfirmaer var til stede ved møde med arkitekten. De skal give deres bud 6. september. Arkitekten regner med en arbejdsperiode på ca 8 uger. Forventet start november-december.

6. Indvielse Altersølv
Datoen ligger fast på d. 17. oktober kl. 16. Vi har lidt tapas fra Dannemare i våbenhuset efter gudstjenesten.
Vi sætter Martin til at købe vin og Helle til at købe tapas.
Marie Louise prøver at sælge historien til avisen, så vi kan få så meget foromtale som muligt.
Vi får styr på detaljerne til næste møde.

7. Høstgudstjeneste
I fri luft ved Ryde d. 12.09 kl. 10.30. Yvonne beder om hjælpere til pyntning. Vi tænker, at vi skal have grillpølser, frikadeller og forskellige salater, lavet af frivillige.
Kasper er tovholder på de forskellige opgaver.

8. Kommende arrangementer
Helle køber ind til et lille traktement i forbindelse med Hans Aages jubilæum den 29.08.

9. Evt.
Vi får vores hjemmesideudbyder til at tilrette hjemmesiden for at øge tilgængeligheden.

Næste møde: mandag den 11. oktober kl. 19 i præstegården

Kontakt os