Seneste referat

Referat af menighedsrådsmøde torsdag, d. 3 juni 2021 i Landet Præstegård
Til stede: menighedsrådets medlemmer (afbud fra Berit Nielsen), suppleant Allan Nielsen, kirkeværge for Ryde Jesper Schmidt Hansen og graver Yvonne Hansen.

1. Orientering v. formand
Hans Aage har haft jubilæum. Vi får et stykke i kirkebladet og markerer det ved en gudstjeneste så snart som muligt, vi spørger Hans Aage.
Yvonne har lavet en driftsmappe, guide til kirkens drift, til Ryde kirke. Vi skal også have en til Landet, og beder Yvonne om det, tak!
Regulativer for pasning af kirkegårdene og rengøring i kirkerne er uddelt.

2. Regnskab og budget
Provstiets bemærkninger til 1. kvartalsrapport 2021: Vores kassebeholdning er for stor, og der bør overføres mindst 140.000 kr, hvis ikke pengene skal bruges. Svar: Vi har til hensigt at bruge pengene snarest muligt, forhåbentlig i 2. kvt., og har mange projekter, men er afhængige af, at de håndværkere, vi skal bruge, har tid.

Foreløbigt budget for 2022 blev gennemdrøftet, vedtaget og afleveret med stemplet: Landet-Ryde Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 18279312, Budget 2022, Bidrag budget afleveret d. 03-06-2021 20:58.

3. Forslag og prisoverslag til inventar i Ryde Graverhus v/ Yvonne
Yvonne fremlagde forslag og prisoverslag på ca. 45000 kr. Det blev vedtaget.

4. orientering om evt. nyt nr. system over gravsteder v/Yvonne
Yvonne er tovholder på at få lavet et opdateret nummersystem på kirkegårdsmodulet og selve kirkegården i Landet. Vi håber på, at Yvonne kan lave det som et vinterprojekt, i samarbejde med Kamilla, Hans Aage og Jesper.

5. Kommende arrangementer
Marie Louise foreslår, at vi laver et aktivitetsudvalg, Marie-Louise vil godt være med, vi spørger også Berit, og Merete vil også gerne være med. God ide!

Sommerfest d. 04.07 i Landet
Høstgudstjeneste d. 12.09 i Ryde.
Et par kirkefrokoster i efteråret
En aftengudstjeneste i Landet i september med indvielse af det nye altersølv.

Bibellæsning! Et nyt, åbent projekt, som er sat i søen af Marie-Louise og Kasper. Spændende!

6. Evt.
Årshjul for menighedsrådsarbejdet - det lyder som en fin ide. Det har vi på dagsordenen til næste møde.

Næste møde: torsdag den 19.08 kl. 19 i præstegården

Kontakt os