Seneste referat

Referat af møde i Landet-Ryde menighedsråd tirsdag d. 14. juni 2022
Til stede: Helle Petersen, Kamilla Holmgren, Berit Nielsen, Marie Louise Villadsen, Lisbeth Faurum, Allan Nielsen og Kasper Høyer
Afbud: Martin Hjøllund

1 Snak om tro

2 Orientering v. formand
Marie Louise Villadsen har ønsket at træde ud af menighedsrådet. Vi tager det til efterretning med beklagelse. Allan Nielsen er suppleant og træder ind i stedet for.
Marie Louise har været kontaktperson. Helle træder ind som midlertidig kontaktperson.
Kamilla genindtræder som kirkeværge i Landet pr. dags dato.

3 Regnskab, herunder budget
Provstiudvalgets bemærkninger til kvartalsrapporten for 1. kvt. 2022 blev behandlet og taget til efterretning.
Budgetforslaget til Årsbudget 2023 blev drøftet, færdigbehandlet og afleveret 

4 Studietur
Helle og Kasper er studietursudvalg og kommer med et oplæg.

5 Kommende arrangementer
Sommermødet den. 3. juli.

6 Lukket punkt

7 Evt
Fremover annonceres kommende arrangementer i alle tre sogne fra prædikestolen.

Næste møde: mandag den 29. august kl. 19

Referat: Kasper Høyer

 

Kontakt os