Seneste referat

Referat af menighedsrådsmøde mandag d. 21. november 2022
Til stede: Helle Petersen, Kamilla Holmgren, Allan Nielsen, Berit Nielsen, Martin Hjøllund, Jesper Schmidt-Hansen, regnskabsfører Merete Lorentzen og Kasper Høyer.

1 Konstituering af menighedsråd for kirkeåret 2023
Valg til formand: Helle Petersen
Valg til næstformand: Kamilla Holmgren
Kontaktperson: Helle Petersen
Sekretær: Kasper Høyer
Kasserer: Kasper Høyer
Tegningsberettigede: Helle Petersen og Kamilla Holmgren
Kirkeværge Landet: Kamilla Holmgren
Kirkeværge Ryde: Jesper Schmidt-Hansen
Bygningssagkyndig: Morten Jensen
Byggeudvalg: Helle Petersen, Kamilla Holmgren, Jesper Schmidt-Hansen, Berit Nielsen, Martin Hjøllund
Valgbestyrelse: Kamilla Holmgren, Kasper Høyer, Berit Nielsen.

Udtrådt i 2022: Marie-Louise Villadsen, indtrådt: Allan Nielsen

2. Eventuelt
Medarbejdermøde i Landet præstegård den 15. januar efter gudstjeneste og søndagsfrokost.

Nyt menighedsrådsmøde: torsdag d. 23. februar 2023.

Ny regnskabsinstruks blev drøftet og underskrevet af de relevante personer.

Lillejuleaften: Helle finder ud af risengrød, Allan og Kamilla finder ud af service, Jesper medbringer skeer, teskeer, gasblus, saftevand og nisseøl. Kasper finder ud af lys. Vi mødes og stiller op kl. 14.

Referat: Kasper Høyer

Kontakt os