Seneste referat

Referat af møde i Landet-Ryde menighedsråd torsdag, d. 22. juni 2023
Til stede: Helle Petersen, Berit Nielsen, Kamilla Holmgren, Allan Nielsen, regnskabsfører Merete Lorentzen, Kasper Høyer.
Afbud: Martin Hjøllund.

1. Orientering v. formand
Der har været afholdt etårs-møde med arkitekt og murer efter indvendig kalkning i Ryde. De skjolder, der er, kan ikke afhjælpes med andet end affugtning.
MUS-samtaler afholdes efter sommerferien.

2. Regnskab, herunder godkendelse og aflevering foreløbigt budget for 2024
Foreløbigt budget 2024: Vi operer med et lille underskud på omkring 20.000.
Vi diskuterede og lavede mindre ændringer i formuleringen af målsætningen i budgettet:
- At opretholde og udbygge et aktivt menighedsliv – bl.a. tættere samarbejde med nabosogne og i pastoratet med Vesterborg MR.
- at vedligeholde/renovere kirkebygninger, kirkegårde og øvrige anlæg, så de fremstår i præsentabel stand.

Efter at have gennemgået budgettet blev det afleveret.

3. Behandling af bemærkninger fra provsti til 3. og 4. kvartalsrapport 2022
Provstiets bemærkninger til kvartalsrapporterne fra 3. og 4. kvt. 2022 blev gået igennem og taget til efterretning.

4. Indkomne tilbud fra Murer/Tømrer og Maler på projekter ihht. Synsrapport
Helle har indhentet tilbud på forskellige udbedringsarbejder iht. synsrapporten, og orienterede om dem.

5. Nedsættelse af høstgudstjeneste-udvalg
Berit, Merete, Helle, Kasper. Kasper er tovholder.

6. Evt
- - -

Næste møde: torsdag den 21. september kl. 19

Referat: Kasper Høyer

Kontakt os