Seneste referat

Referat af menighedsrådsmøde onsdag d. 6. marts 2024
Til stede: Helle Petersen, Martin Hjøllund, Kamilla Holmgren, Allan Nielsen, Lisbeth Faurum, kirkeværge Jesper Schmidt Hansen, regnskabsfører Merete Lorentzen, Kasper Høyer.

1. Snak om tro

2. Orientering v. formand
Vi har et uforklarligt højt elforbrug ved graverhuset i Ryde. Jesper tager fat i Andel eller en lokal elektriker for finde ud af mulighederne for at få undersøgt nærmere, hvor det høje forbrug kommer fra.

3. Regnskab, herunder gennemgang af og aflevering af Endeligt regnskab 2023
Endeligt regnskab for 2023 blev gennemgået of afleveret med stemplet: Landet-Ryde Sognes menighedsråd, CVR nr 18279312, Regnskab 2023, afleveret den 06-03-2024 20:11.
Gaveregulativ: Det ville være godt at få lavet et gaveregulativ. Merete har lavet et udkast på grundlag af provstiets anbefalinger. Hun sender rundt, og så tager vi det med som punkt på næste møde.
Vi har en debitor, som ikke har betalt den regning, han har fået via GIAS. Vi har overtaget gældsinddragelsen og skrevet en mail til debitoren uden at få svar. Vi sender nu debitoren et papirbrev.

4. Igangsættelse af renoveringsprojekter
Renovering af taget i Ryde kirke: Hvis tømmerkonstruktionen ikke skal renoveres, behøver vi ikke involvere en arkitekt i projektet. Mureren og tømreren tager ned i næste uge og ser på det.

5. Kommende arrangementer
Kaj Munk eftermiddag den 26. maj og sommermøde den 23. juni. Begge arrangementer sker i forbindelse med kl. 14-gudstjenester. Kaffe og lagkage til begge arrangementer.

6. Menighedsrådsvalg
Orienteringsmødet op til menighedsrådsvalget bliver torsdag den 16. maj kl. 19
Vi vil spørge stiftet om at få ophævet sognegrænsen mellem Landet og Ryde i relation til menighedsrådsvalget.

7. Lukket punkt

8. Evt - - -

Næste møde: mandag den 29. april
Provstesyn: tirsdag den 7. maj

 

Referat: Kasper Høyer

 

Kontakt os