Seneste referat

Referat af Menighedsrådsmøde tirsdag d. 10. maj 2022
Til stede: Helle Pedersen, Marie Louise Villadsen, Martin Hjøllund, Jesper Schmidt, Kamilla Holmgren, Allan Nielsen og Kasper Høyer.

1. Snak om Tro
Punktet udgik.

2. Orientering v/formand
Budgettet for den indvendige kalkning er overskredet med 85.000 kr. Det skyldes til dels, at mureren har udført ekstra, godkendt, arbejde og at arkitekthonoraret er overskredet med over 50%.
Men vi har stadig 157000 stående på vores konto til indvendig kalkning.
Resultatet er ikke helt perfekt, ifølge både vores bygningssagkyndige og os selv. Efter sommerferien, når der er sket yderligere optørring, vil vi vurdere resultatet og tage en snak med arkitekten.
Ny regnskabinstruks og vedtægter for kasserer og regnskabsfører blev forelagt og underskrevet.

3. Regnskab v/Merete
Kvartalsrapporten for 1. kvt. 2022 blev fremlagt og taget til efterretning.
Provstiudvalgets kommentar til kvartalsrapporten for 4. kvartal 2021, at vi skulle overføre 200000 kr. fra driftskontoen til anlægsopsparing er blevet efterkommet.

4. Ny organist
Vi har ansat Simon Christensen som ny organist!

5. Provstevisit
Vores nye provst, Nanne Mølhave, vil gerne komme på besøg til et menighedsrådsmøde. Vi vil gerne have, hvis hun kommer efter sommerferien. Helle orienterer provstisekretæren.

6. Studietur
Egentlig skal vi på studietur i 2022. Men hvor skal vi hen? Skovtårnet og Herfølge kirkegård/ Lübeck/?? Vi snakker om det igen på næste møde.

7. Kommende arrangementer
Sommermødet med Klezmer Duo. Vi skal have fordelt de praktiske opgaver. Foreløbig har Helle, Marie Louise, Jesper og Kasper.
Vi vil gøre reklame for en højskoledag i Dannemare d. 11. juni.

8. Lukket punkt

9. Evt

Næste møde: tirsdag den 14. juni kl. 19

Referat: Kasper Høyer

 

Kontakt os