Menighedsrådsmøde torsdag den 12. april kl. 19 i Landet præstegård.

 

Orientering v/ formand
Regnskab v/ Merete
Varmeanlæg Ryde
Udvalg vedr. kirkernes indvendige vedligehold
Kirkeværgefunktion, Landet
Evt.

Kontakt os