Dagsorden for menighedsrådsmøde torsdag d. 23. marts 2023 kl. 19 i Landet præstegård

1. Orientering v. formand

2. Regnskab, herunder aflevering endeligt regnskab 2022

3. Referat fra møde Provsti og gravere/kirkeværger ang. ladestandere mm

4. Kommende arrangementer

5. Evt

Kontakt os