Menighedsrådets møder er offentlige.

Dagsorden Menighedsrådsmøde, tirsdag, d. 26. marts 2019 kl. 19 i Landet Præstegård

1. Orientering v. Formand

2. Regnskab

3. Varmeprojekt Ryde (bilag udleveres af formand)

4. Fælles Kirkedag (Rødby Fjord)

5. Altervin og/eller saftevand/druesaft

6. Evt.

7. Lukket punkt

 

Kontakt os