Menighedsrådsmøde torsdag den 4. januar kl. 19 i Landet præstegård.

 

1. Konstituering

2. Orientering v. formand

3. Regnskab – herunder restancer gravsteder, status IT-gravere.

4. Betænkning fra udvalg vedr. indvendig vedligehold af kirkerne

5. Varmeanlæg Ryde Kirke

6. Borebiller, Landet Kirke v. John

7. Forankring Tårn, Ryde Kirke v. Martin

8. Stenpålægning parkeringsplads Landet Kirke

9. Inventar Ryde Graverhus

10. Våbenhustag Ryde Kirke

11. Indkaldelse af suppleant

12. Lukket punkt

13. Evt.

Kontakt os