Det nye menighedsråd for 2020-2024 er valgt, og har konstitueret sig.

Formand: Dorrit Petersen
Næstformand: Linda Hansen
Kasserer: Henrik Christensen
Sekretær: Kasper Høyer
Kirkeværge: Anders Munk

Kontaktperson: Gert Pedersen
Suppleanter: Helen Klingenberg og Bo Mørch Mogensen

Kontakt os