Stående: Henrik Christensen og Anne-Lise Petersen, siddende: Dorrit Petersen, Linda Hansen og Anders Munk, knælende: præsten

Formand: Dorrit Petersen
Næstformand: Anne-Lise Petersen
Kasserer: Henrik Christensen
Sekretær: Kasper Høyer
Kirkeværge: Anders Munk
Suppleanter: Gert Pedersen og Dianna Karlsson Bojtas

Kontakt os