Kirkegårdstakster gældende fra 1. januar 2017

Takster vedr. erhvervelse og fornyelse af gravsteder for en brugsperiode 

For medlemmer af Folkekirken: 

Kistegravsted - pr. gravplads            2133,00
Urnegravsted m. ret til nedsættelse af 2 urner  1209,00
Græsareal - Ukendt urnefællesgrave - kan ikke fornyes             605,00
Græsareal -  1209,00
Udfærdigelse og påtegning af gravstedsbrev    60,00

For ikke-medlemmer af Folkekirken: 

Kistegravsted - pr. gravplads                                                      14.152,00
Urnegravsted m. ret til nedsættelse af 2 urner                                1.512,00
Græsareal - Ukendt urnefællesgrave - kan ikke fornyes                       756,00
Græsareal - Fællesurnegrave - 1 kvm                                                     1512,00
Udfærdigelse og påtegning af gravstedsdsbrev                                           60,00

En brugsperiode er på samme antal år som fredningstiden for det pågældende gravsted. (10 år for urnegravsteder- 30 år for kistegravsted) 
Ved fornyelse for et kortere åremål end en hel brugsperiode, erlægges forholdsmæssig betaling.   Fornyelse kan, efter fredningstidens udløb, ikke ske for kortere åremål end 5 år. 
Græsgravsteder kan kun erhverves og fornyes ved samtidig oprettelse af aftale om ren- og vedligeholdelse.

Begravelse.   

For medlemmer af Folkekirken: 

Kistegrav   3.640,00
Kistegrav - tillæg for lørdag incl.moms  2.800,00
Urnenedsættelse    378,00
Urnenedsættel- Tillæg- lørdage   1.050,00
Urnenedsættelse- tillæg hverdage efter kl. 16       350,00

For ikke-medlemmer af Folkekirken: 

Kistegrav 5.600,00
Kistegrav - tillæg for Lørdag incl.moms   2.800.00
Urnenedsættelse      581,00
Urnenedsættel- Tillæg- lørdage   1.050,00
Urnenedsættelse- tillæg hverdage efter kl. 16 350,00

Sløjfning af ikke udløbet gravsteder pr. år der er tilbage af gravfreden

Kistegravsted med 1 plads incl. moms    263,00
Urnegravsted incl. moms    175,00

Opgravning og flytning af kister og urner: 

Kister                                                                  Efter regning
Urner incl.moms           1.050,00

Granpyntning til jul Type 2

Kistegravsted med 1 gravplads incl.moms    566,00
Kistegravsted med 2 gravpladser incl.moms     752,00
Kistegravsted med 3 gravpladser incl.moms    903,00
Kistegravsted med 4 gravpladser incl.moms 1.053,00
Kistegravsted med 5 gravpladser incl.moms  1.203,00
Kistegravsted ved sten incl.moms     472,00
Urnegravsteder incl.moms    452,00
Urnegravsted ved sten incl. moms    359,00

Takster vedr. Pleje og vedligeholdelse af gravsteder 

Pleje- og vedligeholdelse af gravsteder pr. år.  

Kistegravsted med 1 gravplads incl.moms     700,00
Kistegravsted med 2 gravpladser incl.moms   1.050,00
Kistegravsted med 3 gravpladser incl.moms  1.225,00
Kistegravsted med 4 gravpladser incl.moms   1.400,00
Over 4 gravpladser + pr. gravplads incl.moms     175,00
Urnegravsted m. ret til nedsættelse af 2 urner incl.moms     525,00

For arbejder ud over renholdelsen - for nyplantninger el. omplantninger, gødskning, opbinding, pålægning af ral, granpyntning, årstidens blomster, pålægning af kranse og blomster til højtider, mindedage o.lign. - betales særskilt,  dagspris ifølge regning. 
Kirkegården udarbejder på begæring skriftlig tilbud på sådanne arbejder.

Udvidet pleje - og vedligeholdelse for en brugsperiode. 

Kirkegården påtager sig pligten til vedligeholdelsen af anlagt gravsted for en brugsperiode - første brugsperiode for kistegrave minimum 30 år og urnegrave minimum10 år.

Vedligeholdelsen omfatter foruden almindelig renholdelse af gravstedet følgende arbejder: 
Omplantning af kantplanter, fornyelse af udgåede eller forvoksede planter, opretning af jordsætning, pålægning af ral samt rensning og opretning af gravminder.

Priseksempler på renholdelse: 

Kontakt graveren for udregning af tilbud på flerårig aftale.

Diverse:

Timeløn incl. moms 350,00
Stedmoder  incl. plantning/optagning mv. pr. stk incl. moms 16,00
Isbegonier incl. plantning/optagning mv. pr. stk incl. moms 16,00
Perlesten/100 L. udlagt incl. moms 275,00
Brug af kirken uden tilknytning til sognet incl. moms 3.500,00

Taksterne er ikke gældende efter 31.12.2017.  

Forbehold for prisændringer.

Kontakt os