Kirkegårdstakster gældende fra 1. januar 2018

Takster vedr. erhvervelse og fornyelse af gravsteder for en brugsperiode 

For medlemmer af Folkekirken: 

Kistegravsted - pr. gravplads            2155,00
Urnegravsted m. ret til nedsættelse af 2 urner  1228,00
Græsareal - Ukendt urnefællesgrave - kan ikke fornyes             614,00
Græsareal -  1228,00

Udfærdigelse og påtegning af gravstedsbrev

   60,00

For ikke-medlemmer af Folkekirken: 

Kistegravsted - pr. gravplads                                                      14.364,00
Urnegravsted m. ret til nedsættelse af 2 urner                                1.535,00
Græsareal - Ukendt urnefællesgrave - kan ikke fornyes                       767,00
Græsareal - Fællesurnegrave - 1 kvm                                                     1535,00
Udfærdigelse og påtegning af gravstedsdsbrev                                           60,00

En brugsperiode er på samme antal år som fredningstiden for det pågældende gravsted. (10 år for urnegravsteder- 30 år for kistegravsted) 
Ved fornyelse for et kortere åremål end en hel brugsperiode, erlægges forholdsmæssig betaling.   Fornyelse kan, efter fredningstidens udløb, ikke ske for kortere åremål end 5 år. 
Græsgravsteder kan kun erhverves og fornyes ved samtidig oprettelse af aftale om ren- og vedligeholdelse.

Begravelse.   

For medlemmer af Folkekirken: 

Kistegrav   3.694,00
Kistegrav - tillæg for lørdag incl.moms  2.842,00
Urnenedsættelse    383,00
Urnenedsættel- Tillæg- lørdage   1.065,00
Urnenedsættelse- tillæg hverdage efter kl. 16  

    355,00

For ikke-medlemmer af Folkekirken: 

Kistegrav 5.684,00
Kistegrav - tillæg for Lørdag incl.moms   2.842.00
Urnenedsættelse      590,00
Urnenedsættel- Tillæg- lørdage   1.065,00
Urnenedsættelse- tillæg hverdage efter kl. 16 355,00

Sløjfning af ikke udløbet gravsteder pr. år der er tilbage af gravfreden

Kistegravsted med 1 plads incl. moms pr. resterende år    267,00
Urnegravsted incl. moms pr. resterende år    178,00

Opgravning og flytning af urner: 

                                                              
Urner incl.moms           1.065,00

 

Granpyntning til jul Type 2

Kistegravsted med 1 gravplads incl.moms    574,00
Kistegravsted med 2 gravpladser incl.moms     763,00
Kistegravsted med 3 gravpladser incl.moms    917,00
Kistegravsted med 4 gravpladser incl.moms 1.069,00
Kistegravsted med 5 gravpladser incl.moms  1.221,00
Kistegravsted ved sten incl.moms     479,00
Urnegravsteder incl.moms    459,00
Urnegravsted ved sten incl. moms    364,00

Pleje- og vedligeholdelse af gravsteder pr. år.  

Kistegravsted med 1 gravplads incl.moms     710,00
Kistegravsted med 2 gravpladser incl.moms   1.066,00
Kistegravsted med 3 gravpladser incl.moms  1.243,00
Kistegravsted med 4 gravpladser incl.moms   1.421,00
Over 4 gravpladser + pr. gravplads incl.moms     178,00
Urnegravsted m. ret til nedsættelse af 2 urner incl.moms     533,00

For arbejder ud over renholdelsen - for nyplantninger el. omplantninger, gødskning, opbinding, pålægning af ral, granpyntning, årstidens blomster, pålægning af kranse og blomster til højtider, mindedage o.lign. - betales særskilt,  dagspris ifølge regning. 
Kirkegården udarbejder på begæring skriftlig tilbud på sådanne arbejder.

Udvidet pleje - og vedligeholdelse for en brugsperiode. 

Kirkegården påtager sig pligten til vedligeholdelsen af anlagt gravsted for en brugsperiode - første brugsperiode for kistegrave minimum 30 år og urnegrave minimum10 år.

Vedligeholdelsen omfatter foruden almindelig renholdelse af gravstedet følgende arbejder: 
Omplantning af kantplanter, fornyelse af udgåede eller forvoksede planter, opretning af jordsætning, pålægning af ral samt rensning og opretning af gravminder.

Priseksempler på renholdelse: 

Kontakt graveren for udregning af tilbud på flerårig aftale.

Diverse:

Timeløn incl. moms 355,00
Stedmoder  incl. plantning/optagning mv. pr. stk incl. moms 16,00
Isbegonier incl. plantning/optagning mv. pr. stk incl. moms 16,00
Perlesten/100 L. udlagt incl. moms 275,00
Brug af kirken uden tilknytning til sognet incl. moms 3.550,00

Taksterne er ikke gældende efter 31.12.2018.  

Forbehold for prisændringer.

Kontakt os