Kirkegårdstakster gældende fra 1. januar 2019

Takster vedr. erhvervelse og fornyelse af gravsteder for en brugsperiode 

For medlemmer af Folkekirken: 

Kistegravsted - pr. gravplads            2179,00
Urnegravsted m. ret til nedsættelse af 2 urner  1242,00
Græsareal - Ukendt urnefællesgrave - kan ikke fornyes             620,00
Græsareal -  1242,00

Udfærdigelse og påtegning af gravstedsbrev

   60,00

For ikke-medlemmer af Folkekirken: 

Kistegravsted - pr. gravplads                                                      14.522,00
Urnegravsted m. ret til nedsættelse af 2 urner                                1.552,00
Græsareal - Ukendt urnefællesgrave - kan ikke fornyes                       775,00
Græsareal - Fællesurnegrave - 1 kvm                                                     1552,00
Udfærdigelse og påtegning af gravstedsdsbrev                                           60,00

En brugsperiode er på samme antal år som fredningstiden for det pågældende gravsted. (10 år for urnegravsteder- 30 år for kistegravsted) 
Ved fornyelse for et kortere åremål end en hel brugsperiode, erlægges forholdsmæssig betaling.   Fornyelse kan, efter fredningstidens udløb, ikke ske for kortere åremål end 5 år. 
Græsgravsteder kan kun erhverves og fornyes ved samtidig oprettelse af aftale om ren- og vedligeholdelse.

Begravelse.   

For medlemmer af Folkekirken: 

Kistegrav   3.805,00
Kistegrav - tillæg for lørdag incl.moms  2.927,00
Urnenedsættelse    395,00
Urnenedsættel- Tillæg- lørdage   1.097,00
Urnenedsættelse- tillæg hverdage efter kl. 16  

    366,00

For ikke-medlemmer af Folkekirken: 

Kistegrav 5.855,00
Kistegrav - tillæg for Lørdag incl.moms   2.927.00
Urnenedsættelse      608,00
Urnenedsættel- Tillæg- lørdage                                                                                                                                            1.097,00
Urnenedsættelse- tillæg hverdage efter kl. 16 366,00

Sløjfning af ikke udløbet gravsteder pr. år der er tilbage af gravfreden

Kistegravsted med 1 plads incl. moms pr. resterende år    275,00
Urnegravsted incl. moms pr. resterende år    183,00

Opgravning og flytning af urner: 

                                                              
Urner incl.moms           1.097,00

 

Granpyntning til jul Type 2

Kistegravsted med 1 gravplads incl.moms    591,00
Kistegravsted med 2 gravpladser incl.moms     786,00
Kistegravsted med 3 gravpladser incl.moms    945,00
Kistegravsted med 4 gravpladser incl.moms 1.101,00
Kistegravsted med 5 gravpladser incl.moms  1.258,00
Kistegravsted ved sten incl.moms     493,00
Urnegravsteder incl.moms    473,00
Urnegravsted ved sten incl. moms    375,00

Pleje- og vedligeholdelse af gravsteder pr. år.  

Kistegravsted med 1 gravplads incl.moms     731,00
Kistegravsted med 2 gravpladser incl.moms   1.098,00
Kistegravsted med 3 gravpladser incl.moms  1.280,00
Kistegravsted med 4 gravpladser incl.moms   1.464,00
Over 4 gravpladser + pr. gravplads incl.moms     183,00
Urnegravsted m. ret til nedsættelse af 2 urner incl.moms     549,00

For arbejder ud over renholdelsen - for nyplantninger el. omplantninger, gødskning, opbinding, pålægning af ral, granpyntning, årstidens blomster, pålægning af kranse og blomster til højtider, mindedage o.lign. - betales særskilt,  dagspris ifølge regning. 
Kirkegården udarbejder på begæring skriftlig tilbud på sådanne arbejder.

Udvidet pleje - og vedligeholdelse for en brugsperiode. 

Kirkegården påtager sig pligten til vedligeholdelsen af anlagt gravsted for en brugsperiode - første brugsperiode for kistegrave minimum 30 år og urnegrave minimum10 år.

Vedligeholdelsen omfatter foruden almindelig renholdelse af gravstedet følgende arbejder: 
Omplantning af kantplanter, fornyelse af udgåede eller forvoksede planter, opretning af jordsætning, pålægning af ral samt rensning og opretning af gravminder.

Priseksempler på renholdelse: 

Kontakt graveren for udregning af tilbud på flerårig aftale.

Diverse:

Timeløn incl. moms 366,00
Stedmoder  incl. plantning/optagning mv. pr. stk incl. moms 16,00
Isbegonier incl. plantning/optagning mv. pr. stk incl. moms 16,00
Perlesten/100 L. udlagt incl. moms 296,00
Brug af kirken uden tilknytning til sognet incl. moms 3.660,00

Taksterne er ikke gældende efter 31.12.2019.  

Forbehold for prisændringer.

Kontakt os